АРМЯНСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРИЗМА

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА


Партнеры


Տուրիզմի հայկական ինստիտուտի

ընդունելության դիմում-հայտը լրացնելու համար անցնել հետևյալ հղումով`
https://docs.google.com/…/1eHY4-7w4ZN_ZDLBqSL14JHbl7MN…/edit

https://armenian%20institute%20of%20tourismthe%20branch%20of%20russian%20internationalacademy%20for%20tourismwww.facebook.com/armenianinstituteoftourism/
https://armenian%20institute%20of%20tourismthe%20branch%20of%20russian%20internationalacademy%20for%20tourismwww.facebook.com/armenianinstituteoftourism/